Kevin Spacey musi zapłacić House of Cards 31 mln dolarów

Po wojnie bez udziału sądu, a jedynie pośredniczącym między stronami specjalistą postanowiono jasno – Kevin Spacey musi zapłacić producentom serialu House of Cards 31 mln dolarów.  Chodzi oczywiście o zadośćuczynienie za straty, jakie ci ponieśli w efekcie oskarżeń o molestowanie skierowanych przeciwko Spaceyowi w 2017 roku.

kevin spacey

Co ciekawe, po ogłoszeniu zarzutów o molestowanie przeciwko aktorowi na planie House of Cards jego twórcy zmuszeni zostali do… Zerwania umowy ze Spacey’m. Sprawa w międzyczasie trafiła do sądu arbitrażowego, po tym jak firma MRC przeprowadziła własne prywatne dochodzenie wśród pracowników.

W efekcie decyzji sądu stwierdzono, że Spacey naruszył na planie zobowiązania wobec MRC. W efekcie uznano, że doprowadził także do strat finansowych w wyniku wstrzymania produkcji 6 sezonu, a co za tym idzie… Czas na zadośćuczynienie. Oczywiście, sam aktor próbował odeprzeć wszelkie oskarżenia wystosowane przez MRC, odwołując się do innych arbitrów. Jednak, jak na razie, bezskutecznie.